Playlist liederen uit diverse zangbundels

Muziekinstrument: keyboard Yamaha PSR S950

 1. 1. Het Woord van alle tijden NBC 4:20
 2. 2. Onder Jehova's hoede Joh. de Heer 3:17
 3. 3. Ach blijf met Uw genade Joh. de Heer 1:25
 4. 3. O Heer ik weet NBC 2:35
 5. 4. Gods beloften,Ja en Amen NBC 4:40
 6. 4. Zijn Naam is wonderbaar Opwekking 2:27
 7. 5. Al de weg leidt mij mijn Heiland Joh. de Heer 2:26
 8. 5. Slechts één ding NBC 2:51
 9. 6. Ik heb een nieuw lied Glorieklokken 2:23
 10. 6. Ik prijs U NBC 2:43
 11. 7. Als g' in nood gezeten Joh. de Heer 4:44
 12. 7. Allemaal voor mij NBC 3:34
 13. 8. Een zwerver op reis NBC 3:21
 14. 9. Dit is mijn wereld niet N.B.C. 4:24
 15. 10. Alles wat adem heeft Joh. de Heer 2:12
 16. 11. Als straks de bazuin zal schallen Glorieklokken 3:08
 17. 11. Leven uit geloof N.B.C. 3:51
 18. 12. Heer naar de bergen (Psalm 121) N.B.C. 2:13
 19. 13. Tegenslagen in de dagen N.B.C. 2:57
 20. 14. Straks zal ik zien N.B.C. 2:01
 21. 15. Als de Heiland zal verschijnen Joh. de Heer 2:03
 22. 15. Astronautenlied N.B.C. 3:34
 23. 16. Aan de voeten van mijn Heiland NBC 2:51
 24. 17. Als ik maar weet Joh. de Heer 3:10
 25. 18. Niet wat ik voor U doen wil NBC 4:15
 26. 18. Zijn goedheid en genade Opwekking 2:09
 27. 19. Ik kies de weg van Jezus Glorieklokken 3:14
 28. 19. 'k Ben reizend naar die stad Joh. de Heer 2:51
 29. 19. Op de bergen NBC 3:00
 30. 20. Nooit val ik Zijn hand NBC 3:39
 31. 20. Niemand anders dan Jezus Opwekking 1:56
 32. 21. Hij zorgt voor mij NBC 3:00
 33. 22. God leidt ons voort NBC 2:17
 34. 28. De wereld wordt van mij niet beter NBC 3:19
 35. 29. Nooit krijg ik er spijt van NBC 3:10
 36. 34. Geen zee zal ons te hoog zijn NBC 1:53
 37. 35. Doe wat gij kunt Glorieklokken 3:54
 38. 43. Tot aan de dag van Uw verschijnen NBC 2:02
 39. 43. In Gods overwinning Opwekking 5:55
 40. 44. Onbegrepen door de wereld NBC 2:57
 41. 50. Ja, ik weet NBC 5:05
 42. 52. Lichtstad met uw paarlen poorten Glorieklokken 2:55
 43. 53. Ga niet alleen door 't leven Joh. de Heer 3:54
 44. 63. Ik wandel in het licht met Jezus Glorieklokken 2:36
 45. 64. Kanaän in zicht NBC 2:21
 46. 76. Laat ze daar NBC 4:34
 47. 80. Elk uur, elk ogenblik Joh. de Heer 2:48
 48. 106. Voorwaarts Christenstrijders Joh. de Heer 2:55
 49. 112. Ik weet niet waarom Gods gena Joh. de Heer 3:31
 50. 113. Ik weet dat mijn Verlosser leeft Joh. de Heer 3:33
 51. 114. Er is een overheerlijk land Joh. de Heer 3:40
 52. 133. Hij die rustig en stil Joh. de Heer 4:18
 53. 145. Vroeger was het de zegen Joh. de Heer 4:20
 54. 167. Samen in de Naam van Jezus Opwekking 2:09
 55. 185. 'k Moet de Heiland met mij hebben Joh. de Heer 2:34
 56. 197. Volle verzeek'ring Joh. de Heer 3:27
 57. 213. 't Scheepke onder Jezus hoede Joh. de Heer 2:05
 58. 231. O denk aan het huis bij de Heer Joh. de Heer 2:53
 59. 232. Waarheen Pelgrims Joh. de Heer 2:58
 60. 238. Geeft Jezus eer Joh. de Heer 3:09
 61. 287. Vreugde vreugde, louter vreugde Joh. de Heer 4:39
 62. 306. Op bergen en in dalen; overal is God Joh. de Heer 2:54
 63. 324. Jezus is het Brood des Levens Joh. de Heer 2:36
 64. 342. Eens zullen wij met Jezus leven Joh. de Heer 3:23
 65. 386. Lof zij de Heer Opwekking 2:05
 66. 418. Nader, nog nader Joh. de Heer 2:25
 67. 475. Welk een wonder van verlossing Joh. de Heer 3:46
 68. 479. Houdt wat gij hebt Glorieklokken 2:30
 69. 494. O liefde zonder grenzen Joh. de Heer 3:36
 70. 523. Veilig in Jezus' armen Joh. de Heer 3:44
 71. 534. Met een eeuw'ge liefdeband Joh. de Heer 3:15
 72. 538. Vrij van de wet Joh. de Heer 4:28
 73. 550. Zijt gij gedoopt in Christus' doop Joh. de Heer 1:42
 74. 568. 'k Zal eens mijn Heiland in heerlijkheid zien Joh. de Heer 3:09
 75. 654. Verblijd u in Jezus uw Heer Joh. de Heer 2:48
 76. 659. 't Is maar één stap Joh. de Heer 3:18
 77. 671. Welk een omkeer Joh. de Heer 3:55
 78. 698. Er was Een, Die gewillig Zijn leven eens gaf Joh. de Heer 3:43
 79. 723. In des Heilands liefdearmen Joh. de Heer 3:25
 80. 780. De Heer heeft meer om u te geven Joh. de Heer 3:22
 81. 792. Maranatha, Jezus komt Joh. de Heer 4:09
 82. 837. O heerlijke woning daarboven Joh. de Heer 3:57
 83. 951. Zo lief had God de wereld Joh. de Heer 3:11
 84. 1002. Wij zijn op reis naar 't Paradijs Divers 2:45
 85. 1010. Alles is gereed Divers 1:55
 86. God is nog op die troon Zuid-Afrikaans 4:19