Het doel van Muziek Vlichthus

Vlichthus Muziek is een onderdeel van de website vlichthus.nl en wordt beheerd door de Stichting Vlichthus.

Een ander onderdeel is Bijbelschool Vlichthus, waar de Scofield Bijbelscursus, bewerkt door Jacob en Ab Klein Haneveld, op staat. (nog niet volledig)

Bladmuziek

Het doel van Muziek Vlichthus is om tekstueel verantwoorde liederen, uit o.a. diverse zangbundels, via internet beschikbaar te laten zijn voor gelovigen in de Here Jezus Christus. Muziek is een middel om het Evangelie van de Genade Gods te verkondigen. Liederen waar niet de mens centraal staat, maar onze Heer en Heiland, met al Zijn Genade. Daaruit leven wij en daarvan zingen wij.

De notatie van de liederen op deze website is eenvoudig. Vaak alleen de melodielijn, met daarboven geschreven de akkoorden. Het doet ons genoegen als er volop gebruik gemaakt wordt van wat hier aangeboden wordt. Geniet, bij voorkeur met elkaar, van wat de Heer ons op dit gebied gegeven heeft.

Keyboard begeleiding

Zelf vind ik veel vreugde in het spelen van deze liederen op een elektronisch keyboard, een soort klein orkest in handen van één persoon. Kenmerk daarbij is dat de liederen gespeeld worden met de in stijlen vastgelegde ritmes en instrumenten. Dat geeft vaak een bijzondere inhoud aan een lied dat oorspronkelijk niet gecomponeerd werd om zo gespeeld en gezongen te worden.

Ik weet heel goed dat mijn prestaties niet foutloos zijn en niet voldoen aan hoger aangelegde normen, maar toch wil ik wat ik met het keyboard produceer aanbieden op deze website. Waar het lied beschikbaar is, staat het direct onder de notatie. Het kan wellicht anderen ook tot nut zijn bij het (samen) zingen van de liederen.

Interpretatie van het lied

De geproduceerde muziek is mijn interpretatie van het lied en dat op basis van het keyboard als instrument. Het is zoals ik ze beleef. Dit betekent dat dit kan afwijken van hoe het lied wellicht elders bekend is of gespeeld wordt. Die eigen invulling van een lied is heel gewoon in de muziekwereld. Wellicht wat minder als het om samenzang van Christelijke liederen voor samenzang gaat. Toch is het goed om ook eens naar een andere invulling – qua instrumenten en melodie – te kijken en vooral te luisten.

I love to tell the story

Vlichthus wil graag een aandeel leveren aan het vertellen van His-story. Van Zijn geschiedenis en van Gods Plan voor het verleden, heden én de toekomst.

En dus dit lied: I love to tell the story.


Verblijdt u in den Heere, en verheugt u, gij rechtvaardigen!
en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!

Psalm 32 : 11